Przeskocz do treści

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych:

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.​

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest POLSKIE CENTRUM DACHOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440797, NIP: 8943042602, REGON: 022015266
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: info@polskiecentrumdachowe.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych? W procesie przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie, w jakim znajduje to oparcie w obowiązujących przepisach lub zgodzie kandydata. Zakres danych może obejmować również dane szczególnych kategorii, w szczególności, gdy stanowisko przeznaczone jest dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, firmom prowadzącym dla nas rekrutacje, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń współpracującym z nami doradcom prawnym.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane z uwagi na korzystanie przez nas z narzędzi Google Inc. i Microsoft Inc. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i 1 miesiąc po jej zakończeniu, chyba że wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – wówczas zgodnie z klauzulą zgody. Jeżeli w klauzuli zgody nie wskazałaś/eś tego terminu dane będą przetwarzane w rekrutacjach prowadzonych przez okres 1 roku od daty przekazania nam danych.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz w nich klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w procesie rekrutacji. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne.
Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami na podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy automatycznie filtrować podane przez Ciebie w rekrutacji informacje, aby skontaktować się i przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez podany powyżej adres e-mail.